Privacybeleid

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerkt Lobke Faasen Diëtist?

Lobke Faasen Diëtist verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die (mogelijk) worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Gezondheidsgegevens (medische geschiedenis, ziektebeelden, klachten, gewicht)
 • Klantnummer en factuurnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch).

Hoe komt LobkeFaasen.nl aan deze persoonsgegevens?

Bovenstaande persoonsgegevens zijn van uzelf verkregen.

Doeleinden

Om de volgende redenen worden jouw persoonsgegevens verwerkt:

Contact opnemen via mail of het contactformulier op de website

Heb je contact opgenomen met Lobke Faasen Diëtist via het contactformulier op de website, mail of social media? Dan worden deze gegevens verwerkt om te kunnen reageren op jouw bericht. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard, bijvoorbeeld om te kunnen zien wanneer er voor het laatst contact is geweest, waar dat over ging en hoe je toen reageerde. Dit is belangrijk om te weten, omdat Lobke Faasen Diëtist je dan in het vervolg beter kan helpen.

Nieuwsbrief versturen

Lobke Faasen Diëtist verstuurt je graag een nieuwsbrief. Om je informatie en nieuws te kunnen sturen, verwerkt Lobke Faasen Diëtist je voornaam en e-mailadres. Onder elke nieuwbrief die je ontvangt vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Je gegevens worden bewaard totdat je jezelf hebt uitgeschreven.

Betalingen

Als je Lobke Faasen Diëtist een opdracht hebt gegeven (bijvoorbeeld middels een online betaling), dan worden de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je voornaam, achternaam en e-mailadres en eventueel overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ook te zien zijn van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Indien je deze betaling doet om mee te doen met één van de online trainingen zijn deze gegevens ook nodig om een account aan te maken zodat je toegang kan krijgen tot de inhoud van het door jou aangeschafte online programma. Facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard, conform de regelgeving van de Nederlandse Belastingdienst. Accountgegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot de inhoud van een online programma worden 1 jaar bewaard, vanaf het moment van aankoop.

Coaching

Indien je met Lobke Faasen Diëtist een coachingstraject aangaat, verlopen deze sessies via Whatsapp. Hiervoor is de naam en het mobiele nummer nodig welke wordt opgeslagen in de telefoon. Deze gegevens en de gesprekshistorie worden tot 5 jaar na het laatst gevoerde gesprek bewaard. Deze termijn is nodig om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer er voor het laatst contact is geweest en waar dat over ging. Dit is belangrijk om te weten, omdat Lobke Faasen Diëtist je dan beter kan helpen. Daarnaast wordt er een dossier opgesteld. Hiervoor worden gegevens verwerkt die nodig zijn voor een goed advies, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, gezondheidsgegevens (medische geschiedenis, ziektebeelden, klachten, gewicht) en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard vanaf het moment dat het coachingstraject eindigt.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen heeft Lobke Faasen Diëtist een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Dit belang, bijvoorbeeld het belang om de eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, is afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan de persoonsgegevens op basis van deze grondslag worden verwerkt. Lobke Faasen Diëtist verwerkt daarbij niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en de gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 

 • Hosting van de website: SWiF Webdesign
 • Hosting van de mail en maillijst: Versio
 • WordPress
 • Betaaldiensten: Plug&Pay en Mollie
 • Facturatie en offertes: Moneybird
 • Boekhouder
 • Teachable
 • Sendy
 • iCloud

Doorgifte derde landen

Lobke Faasen Diëtist probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms valt er niet aan te ontkomen dat er diensten van buiten de EER worden gebruikt. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten en invloed op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je één van deze rechten uitoefenen? Neem dan contact op per e-mail via .

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens van je wordt verwerkt en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht Lobke Faasen Diëtist te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Lobke Faasen Diëtist jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan worden jouw persoonsgegevens daar niet langer voor ingezet.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je Lobke Faasen Diëtist toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heeft Lobke Faasen Diëtist jouw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe Lobke Faasen Diëtist met jouw persoonsgegevens omgaat? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Lobke Faasen Diëtist heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Lobke Faasen Diëtist wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat het gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Via deze website worden er analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.

YouTube

YouTubevideo’s van Lobke Faasen Diëtist worden embed op de eigen website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.

Links

Op de website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten de website van Lobke Faasen Diëtist. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Hiervoor verwijst Lobke Faasen Diëtist naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dan kan dit via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe dit moet.

Wijzigingen

Het kan zijn dat Lobke Faasen Diëtist de privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat er een andere werkwijze wordt gehanteerd. Deze nieuwe privacyverklaring zal altijd op de website worden gepubliceerd. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen deze ook direct met jou worden gecommuniceerd.